PwC Assessment Testvoorbereiding - 2023 - Practice4Me (2024)

PwC Assessment Testvoorbereiding - 2023 - Practice4Me (1)

Wat is PwC?

Pricewaterhouse Coopers, of PwC, heeft zijn hoofdkantoor in Londen en kantoren in meer dan 150 landen. PwC is het product van een fusie tussen Price Waterhouse en Coopers & Lybrand in 1998, maar elk van de respectievelijke bedrijven dateert uit het midden van de 19e eeuw. Door de expansie van PwC heeft dit bedrijf een plek verdiend in de ‘Big Four’, de vier grootste multinationale professionele dienstverleningsnetwerken. De belangrijkste focus van PwC ligt op:

 • zekerheid
 • Auditing
 • Overleg plegen
 • Belastingdiensten

Ze hebben echter vacatures in verschillende disciplines vanwetnaar technologie. PwC heeft wereldwijd meer dan tweehonderdduizend mensen in dienst en geniet van voordelen zoals:

 • Een pensioenspaarplan
 • Programma voor auto- en woningverzekeringen
 • Gezinsondersteuning en programma's voor nieuwe of aanstaande moeders
 • Basis levensverzekering
 • Competitieve vakantiedagen

Dit is nog maar het topje van de ijsberg van de voordelen die PwC hun werknemers biedt.

Wat is het wervingsproces van PwC?

Als u voor PwC wilt werken, kunt u 3 tot 4 wervingsrondes verwachten. Dit kan variëren, afhankelijk van de functie en locatie waarop u hebt gesolliciteerd, maar het wervingsproces van PwC volgt doorgaans het onderstaande overzicht.

Eerste screening

Voor PwC'sinterview proceskan beginnen, zal een klein team van mensen uw sollicitatie en cv beoordelen om te controleren of u gekwalificeerd bent voor de functie waarop u hebt gesolliciteerd. Als je algehele profiel en vaardigheden niet goed bij elkaar passen, sturen ze je mogelijk andere rollen binnen hun bedrijf die beter bij je passen. PwC neemt na de eerste screening telefonisch of per e-mail contact met u op en informeert u als u naar de volgende fase van het wervingsproces gaat.

Het sollicitatieproces van PwC

Het interviewproces van PwC begint als de eerste screening succesvol was. Hun proces kan worden onderverdeeld in drie fasen:

 • Online beoordelingen
 • Telefonisch interview
 • Technisch gesprek

PwC Assessment Tests

PwC voert een reeks psychometrische tests uit bij hun sollicitanten om hun sterke punten en capaciteiten objectief te evalueren. Hoeveelheid en inhoud van de online assessments zijn afhankelijk van de functie waarop je hebt gesolliciteerd. Sommige psychometrische beoordelingen, zoalsde persoonlijkheidsvragenlijstworden aan elke sollicitant verstrekt, terwijl andere exclusief zijn voor bepaalde rollen in het bedrijf. De online assessments worden gebruikt om twee dingen te meten, aanleg en persoonlijkheid. De volgende online beoordelingen zijn beoordelingen die de bekwaamheid of vaardigheden van de sollicitant analyseren:

 • Verbaal Redeneer Test
  PwC'sverbale redeneertestis een getimede multiple-choice assessment die dient om het vermogen van een kandidaat om onderscheid te maken tussen feiten en gevolgtrekkingen te evalueren. Er wordt een alinea met informatie verstrekt, gevolgd door een handvol verklaringen die de aanvrager wordt gevraagd als te markerenwaar, onwaar of kan het niet zeggen. Kennis van de onderwerpen die in de passage worden besproken, is niet nodig, dus maak u geen zorgen als het onderwerp u niet bekend is. Lees het materiaal heel aandachtig door en let goed op, de antwoorden liggen recht voor je.
 • Test voor numeriek redeneren
  De toets numeriek redeneren van PwC is over het algemeen moeilijker dan de andere lichting online assessments. Zelfs degenen die beweren dat wiskunde hun tweede natuur is, vonden het nog steedsde numerieke redeneertestom zwaar en ingewikkeld te zijn. De structuur van de test voor numeriek redeneren is meerkeuze en de aanvrager krijgt een grafiek of tabel te zien om te interpreteren. Dit vereist meestal het gebruik van wiskundige basisfuncties en een voldoende diep begrip van gegevensanalyse om het probleem in een vaste hoeveelheid tijd te voltooien.
 • Logische redeneertest
  PwC'slogische redeneertestis volledig uniek van hun andere proeve van bekwaamheid. Het bevat reeksen vormen en objecten in plaats van cijfers of woorden. Het doel van dit assessment is het analyseren van uwinductief redeneervermogenen uw vermogen om patronen te identificeren. Deze beoordeling is multiple choice en wordt binnen een bepaalde tijd gegeven.
 • Casestudy
  Als u solliciteert naar een functie met een focus op overleg en een behoefte aan branchekennis, wordt u waarschijnlijk gevraagdom een ​​case study-oefening te voltooien. De oefening zal u een casestudy presenteren die relevant is voor de specifieke functie waarnaar u hebt gesolliciteerd, en vervolgens wordt u gevraagd uw reeds bestaande kennis te gebruiken om sleutelconcepten en ideeën te identificeren. Het kan mondeling of schriftelijk worden ingevuld en moet de beste handelwijze voor de hypothetische cliënt in de gegeven situatie benadrukken.
 • Oefening in de lade
  Kandidaten die solliciteren naar rollen die zwaar zijn op het gebied van organisatie, planning en coördinatie, worden meestal gegeveneen in-lade-oefening. De in-tray van PwC levert informatie en geeft de lezer de opdracht om te onderscheiden wat prioriteit moet krijgen en waar actie op moet worden ondernomen en wie, uit de lijst van denkbeeldige derde partijen, erbij betrokken moet worden of op de hoogte moet worden gebracht van de acties. Het formaat bestaat meestal uit meerdere documenten en een kleine tabel/lijst aan het einde om uw 'actieplan' op te stellen.
 • Test van technische aanleg
 • Stage Test
 • Tax and Regulatory Stagebeoordeling

De hierboven genoemde proeve van bekwaamheid wordt uitsluitend gebruikt om te controleren of u over de vaardigheden voor de baan zelf beschikt, maar het persoonlijkheidsgedeelte van de psychometrische tests zorgt ervoor dat u de juiste houding heeft voor de functie en de omgeving van het bedrijf.

 • De situationele beoordelingstest (SJT)
  Typisch opgenomen onder de verschillende psychometrische tests is een situationele beoordelingstest. PwC'ssituationele beoordelingstest, of SJT, evalueert de emotionele intelligentie van de aanvrager. Het analyseert de kwaliteit van uw communicatieve vaardigheden, uw vermogen om in teams te werken en hoe u conflicten oplost. De SJT levert een hypothetisch scenario dat u op de werkplek kunt tegenkomen en biedt u een reeks antwoorden waaruit u kunt kiezen.
 • Beroepspersoonlijkheidsvragenlijst
  De beroepspersoonlijkheidstest van PwC is een standaardonderdeel van de online assessments die geen enorm effect zal hebben op het al dan niet aannemen van een baan. Het is meer een schets voor het bedrijf die hen inzicht geeft in uw gedragsvoorkeuren en werkstijl.

In sommige landen gebruikt PwCde Matrigma-evaluatie,SHL-beoordelingstests, EnSaville-bekwaamheidstesten.

Telefonisch PwC-interview

Het telefonisch interview van PwC is een screening van uw competentie en begrip van de branche. Mensen die met PwC hebben geïnterviewd, merken dat het telefonisch interview erg moeilijk kan zijn en tussen de 30 minuten en een uur kan duren. Als je een moeilijk telefonisch interview hebt, is de kans groot dat je technische interview veel meer ontspannen verloopt. Kandidaten weten nooit welk interview formeel is en welk iets minder formeel, dus wees voorbereid op een conventioneel interview voor beide gevallen. In het technische interviewgedeelte hieronder vindt u een handvol vragen die vaak worden gesteld in het telefonische of technische interview. Lees en construeer beknopte maar doordachte antwoorden. Het telefonisch interview wordt ook gebruikt om de informatie op je cv te onderbouwen, dus houd dit bij de hand voor een gemakkelijke doorverwijzing.

PwC Technische Interview Voorbeeldvragen

Het technische interview van PwC, of ​​het face-to-face interview, is de laatste fase van het interviewproces van PwC. Zoals eerder vermeld, hecht PwC waarde aan competentie. Hun ideale professional bezit deze kwaliteiten:

 • Hele Leider
 • Technische mogelijkheden
 • Zakelijk inzicht
 • Wereldwijd inzicht
 • Relatie

Een interview met PwC verschilt van dat bij de meeste bedrijven omdat ze niet alleen je intelligentie willen testen, ze willen onder andere betrouwbaarheid en gewiekstheid. Veel gestelde vragen tijdens een gesprek met PwC zijn:

 • Vertel eens over een keer dat je vage instructies kreeg voor een taak en moest bedenken wat je moest doen.
 • Geef een voorbeeld van een keer dat je een relatie hebt opgebouwd.
 • Vertel me over een keer dat je de fout van iemand anders moest corrigeren.
 • Waarom audit/belasting/consult?
 • Hoe goed werk jij in teamverband?
 • Vertel eens over een keer dat u te maken kreeg met een boze klant/cliënt?
 • Waarin onderscheidt u zich van de andere kandidaten?
 • Vertel me over een tijd dat je een leider was.
 • Wat is uw mening over... (huidige gebeurtenis die relevant is voor de functie waarop u hebt gesolliciteerd)?

Bereid je voor op vragen in die arena en besteed wat tijd aan het bedenken van voorbeelden van wanneer je de bovengenoemde kwaliteiten hebt getoond die PwC goedkeurt in hun werknemers. Voorafgaand aan het interview met PwC, moet u achtergrondonderzoek doen naar hun bedrijf. Ze vragen soms wat u over hun bedrijf in het nieuws hebt gehoord of algemene kennis over hun activiteiten en diensten. Onderzoek voor een optimale voorbereiding de functie en begrijp wat deze van je vraagt, want je wordt gevraagd om je kennis van de functie uit te breiden. Om inzicht te krijgen in de bekendheid van een kandidaat met het vakgebied waarin ze werk zoeken, kan PwC u vragen om een ​​interessant stuk recent financieel nieuws te delen. Ze willen een medewerker die op de hoogte is van het huidige economische klimaat en waardevolle commerciële kennis kan delen naast branche-expertise.

Wees vooral zelfverzekerd. Het klinkt misschien cheesy, maar PwC is groot in communicatie en het onderhouden van relaties. Als je in staat bent om een ​​band op te bouwen in de korte tijd dat je solliciteert, verheft dit je in de ogen van het bedrijf omdat ze op grote schaal gebaseerd zijn op klantenservice.

Studenten en afgestudeerden

PwC is zeer competitief voor studenten en afgestudeerden. Ze krijgen elk jaar tienduizenden sollicitaties, maar hebben een beperkt aantal openstaande vacatures. Het interviewproces voor studenten en afgestudeerden die geïnteresseerd zijn in PwC verschilt enigszins van hun meer doorgewinterde kandidaten. Het ziet er meer zo uit:

 • Online aanmelden
 • Carrièrewaardering - beoordeling van baanvoorbeelden
 • Carrière ontgrendeld - online beoordelingen
 • Loopbaangesprek - Video-interview
 • Carrièrefocus - Beoordelingsdag
 • Aanbod
 • Aan boord

Solliciteren bij PwC zal dienen als eerste screening, zij zullen u binnen een maand na het indienen van de aanvraag laten weten of u doorgaat.

Carrièrewaardering

Zodra u de eerste stap in het sollicitatieproces met succes hebt voltooid, vindt er een loopbaanwaardering of evaluatie plaats. Dit komt in de vorm van een online assessment dat PwC het job preview assessment noemt, maar het kan ook de situational judgement test worden genoemd. PwC levert videoscenario's van hypothetische situaties op de werkvloer en stelt u vervolgens vragen. Houd er rekening mee dat PwC waarde hecht aan leiderschap, competentie en sterke communicatieve vaardigheden, en zij zullen willen dat uw antwoorden die kwaliteiten weerspiegelen. Het doel van dit assessment is om te beoordelen hoe goed u zou passen in de cultuur en omgeving bij PwC.

Carrière ontgrendeld

De Career Unlocked-stap is een reeks op games gebaseerde online assessments die de geschiktheid,cognitieve vaardighedenen gedragsvoorkeuren van de kandidaten. Aanvragers kunnen de volgende online beoordelingen verwachten tijdens hun sollicitatieproces:

 • Numeriek redeneren
  De numerieke redeneertest van PwC is een getimede meerkeuzetest die dient om de vaardigheid van de kandidaat te evalueren met grafische interpretatie, het kraken van cijfers en elementaire wiskundige functies. Omdat PwC een van de grootste ismultinationale accountantskantoren, is het sterk aan te raden om de numerieke redeneertoets te oefenen. Je score weegt zwaar.
 • Abstract redeneren
  PwC'sabstracte redeneertestlevert de aanvrager vormen en patronen en vraagt ​​om een ​​plausibele conclusie. Deze test beoordeelt het vermogen van de kandidaat om problemen op te lossen door oplossingen te trekken uit observaties. De test is multiple choice en moet binnen een bepaalde tijd worden afgelegd.
 • Persoonlijkheidstest (gedragsevaluatie)
  De laatste psychometrische test voor studenten en afgestudeerden is de persoonlijkheidstest van PwC. Het is nauw verwant aan de SJT, maar wordt meer gebruikt als een gids voor uw stijl en voorkeuren op de werkplek. Hoewel er niet noodzakelijkerwijs goede of foute antwoorden zijn, is PwC nog steeds op zoek naar een redelijke en competente medewerker, dus houd hier rekening mee tijdens de beoordeling.

Carrière gesprek

Het gedeelte Carrièregesprek van het sollicitatieproces van PwC is een video-interview. Het video-interview bestaat uit het beantwoorden van vragen door de kandidaat en het evalueren van casestudy's van PwC. De belangrijkste focus van het video-interview is uw kennis van het materiaal en de branche waarin u werk zoekt; PwC hoort echter ook graag waarom je geïnteresseerd bent in hun bedrijf en wat je zou kunnen inbrengen. Ze zoeken naar enthousiaste, welbespraakte en eerlijke kandidaten. Tijdens het video-interview heb je twee minuten om je voor te bereiden op elk gedrags- en algemeen onderzoek, en vervolgens drie minuten om elke vraag te beantwoorden. Wat de casestudy betreft, u krijgt tien minuten om deze voor te bereiden en vijf minuten om deze te behandelen. Enkele voorbeeldvragen en het algemene thema van de vragen kunnen variaties hierop zijn:

 • Wat is je grootste fout en wat heb je ervan geleerd?
 • Hoe voegt PwC waarde toe aan haar klanten?
 • Vertel me over een keer dat je aan een project werkte en de parameters op het laatste moment veranderden. Hoe heb je de situatie aangepakt?
 • Kunt u recente ontwikkelingen bespreken die van invloed kunnen zijn op PwC en de accountantsbranche?

PwC's Career Focus Day

De Career Focus Day-fase is de laatste stap in het wervingsproces. Het is een assessmentdag waarbij kandidaten een ‘day in the life’ beleven bij PwC. De potentiële medewerkers werken samen en individueel om casestudy's en evaluaties uit te voeren, evenals enkele van de numerieke en schematische (logisch redeneer) tests die u eerder online deed. Dit traject biedt kandidaten de kans om te ervaren hoe het echt is om bij PwC te werken, en geeft sollicitanten ook wat meer inzicht in de achtergrond, omgeving en bedrijfsvoering van het bedrijf. Voorafgaand aan de assessmentdag moet u voorbereid zijn met substantiële kennis van PwC; probeer eens een blik te werpen op hun jaarverslag en er de belangrijkste ideeën uit te halen, het is ook aan te raden om het wereldwijde inzicht en de kenmerken van PwC te onderzoeken. Aan het einde van de dag is er tijd voor een reflectief gesprek met de assessor waarin u uw sterke punten, zorgen en bijdragen gedurende de dag kunt bespreken.

Het aanbod

PwC zal kort na de assessmentdag loopbaanfocus contact opnemen met een aanbod. Voor sommige functies moet er een formeel gesprek plaatsvinden na de assessmentdag en voor een aanbieding, PwC zal u informeren of dit van toepassing is op uw functie.

Aan boord

Als u het aanbod van PwC hebt geaccepteerd, begint het onboardingproces nadat u de controles hebt doorstaan. PwC controleert je cijfers en werkervaring en nodigt je vervolgens vóór je officiële startdatum uit op kantoor voor een informele kennismaking met je toekomstige collega's. Een ander onderdeel van het onboardingproces van PwC is de voltooiing van een handvol taken op hun onboardingwebsite vóór uw eerste dag. Ze kunnen ook een uitnodiging sturen voor een werkevenement, waardoor u de kans krijgt om te netwerken en een meer informele eerste indruk te maken.

Hoe bereid je je voor op de beoordelingstest van PwC?

PwC doet er alles aan om ervoor te zorgen dat vragen niet vaak bij meerdere kandidaten worden herhaaldonline geschiktheidsbeoordelingen, daarom moet u zich voorbereiden om klaar te zijn voor het formaat en het algemene idee van de inhoud in plaats van de vragen duidelijk te kennen. Oefen online assessments zijn een geweldig hulpmiddel voor sollicitanten die een voorsprong willen nemen.

Met betrekking tot het persoonlijkheidsaspect van de online assessments, is het verstandig om de vaardigheden te kennen en te begrijpen die PwC hoog in het vaandel heeft staan ​​bij hun medewerkers: volledig leiderschap,technische mogelijkheden, zakelijk inzicht, wereldwijd inzicht en relatie. Dit is PwC's idee van een perfecte professional, houd hier rekening mee tijdens uw beoordeling en wees op uw hoede voor vragen die deze eigenschappen onderzoeken.

Conclusie

PwC is zeer competitief en ontvangt eersteklas sollicitanten van over de hele wereld, die opvallen door uw leiderschaps- en communicatieve vaardigheden te benadrukken, evenals uw branchekennis en expertise. Laat aan PwC zien hoe u een aanwinst voor hun bedrijf kunt zijn. Als een van de vier grootste accountantskantoren ter wereld is PwC een gouden kans voor werkende professionals. Met voorbereiding en oefening zou dit je gouden kans kunnen zijn, veel succes!

Oefen voor de tests van PwC

PwC Assessment Testvoorbereiding - 2023 - Practice4Me (2024)

FAQs

How do I pass the PwC assessment test? ›

6 Tips on How to Pass the PwC Assessment Test
 1. Tip 1: Check Your Technology.
 2. Tip 2: Clear the Clutter.
 3. Tip 3: Take the Test When You Perform Best.
 4. Tip 4: Practice.
 5. Tip 5: Read Each Question Carefully.
 6. Tip 6: Take a Moment to Breathe.

How to pass PwC game based assessment? ›

Take a second to relax after each game, so you can begin the next game fully refreshed and focused. Game-based assessments often require a high degree of concetration and focus. Finding a distraction-free area is one of the most important steps you can take to succeed on ga-based assessment.

What is the pass rate for the PwC assessment? ›

To be automatically considered a perfect fit for PwC, you need to score the full 5 marks for every exercise you complete. This, however, is very rare. In fact, the pass rate for the PwC assessment centre is only around 10%, which means the large majority of candidates fail this stage of the recruitment process.

Is PwC aptitude test difficult? ›

The PwC online test is notoriously hard to pass. Less than 50% of candidates make it to the next round of the recruitment process. The test requires good numerical ability as well as decision-making and an understanding of the skills required by PwC.

Can you still get hired if you fail an assessment test? ›

In fact, the intel gained from these skills tests is the perfect complement to interview insights. Hiring managers have to take into account the results of failed pre-employment assessment tests, especially if they feel these candidates are a great fit and should still be considered.

How strict is PwC with GPA? ›

PwC internship and full time positions have a minimum required GPA of 3.4 while EY is 3.2 and KPMG is 3.0.

How to prepare for PwC online test? ›

PwC Online Test preparation guide
 1. Step 1: Verify test format and familiarize yourself with the test principles. ...
 2. Step 2: Practice numerical reasoning and mental math. ...
 3. Step 3: Practice verbal reasoning and speed reading. ...
 4. Step 4: Practice for the Game-based assessment.

How many questions is the PwC test? ›

The Personal Watercraft Driving Licence Knowledge Test consists of 15 multiple choice questions. This question bank contains a selection of the questions that may be asked in the test. You can use this as a study guide for obtaining a Personal Watercraft (PWC) Licence. Answers appear on the last page of the document.

What questions are asked in PwC aptitude test? ›

The test is designed to be accessible for everyone and is primarily looking at your individual strengths and weaknesses. The key to success in the PwC online assessment is preparation. Over the course of the game, you'll be asked 18 numerical reasoning questions and 20 logical reasoning questions.

What GPA is needed for PwC? ›

Start Internship Eligibility
 • Preferred cumulative GPA: 3.3.
 • Preferred Major GPA: 3.3.
 • To be eligible for the Start Internship, students must be in their sophom*ore or junior year of college, pursuing a Bachelor Degree.

Does PwC ask for GPA? ›

GPA score must be included.

If not, please input the estimated GPA score on your CV. Unofficial transcripts can be accepted only for initial admissions purposes. However, official transcripts may later be required.

How do I prepare for PwC assessment day? ›

Answer the question that was asked and be careful not to go off the point. Support your answers with real-life examples from previous experience. Express your motivation for applying for the role coherently. Ask considered questions about PwC and/or the area you will be working in.

How can I pass my aptitude test easily? ›

Aptitude test tips
 1. Practice. Practice is the most commonly advocated route to aptitude test success, and one very few people would dispute. ...
 2. Know your test. ...
 3. Don't get your friends to help. ...
 4. Make the most of online tests. ...
 5. Realistic simulation. ...
 6. Be alert and stay focused. ...
 7. Ask for feedback. ...
 8. Know when to move on.
Oct 10, 2022

How can I prepare for aptitude test fast? ›

Use these following tips to get the best result possible.
 1. Practice the test daily. Practice makes perfect. ...
 2. Make sure you know the test format. ...
 3. Read the instructions carefully. ...
 4. Be sure that you practice tests specific to your niche, market or industry. ...
 5. Manage your time well.

How long is the PwC assessment test? ›

PwC Numerical Reasoning Test

The PwC test will consist of multiple questions regarding a number of data tables, graphs, and charts. For each table, graph, or chart on the test, expect two questions. The PwC online numerical test will have between 12 or 18 questions, and you'll have 17 minutes to answer.

How can I do well in assessment test? ›

Assessment tips
 1. Prepare well. Make sure you get a good night's sleep before the assessment, know where you have to be and what to expect. ...
 2. Know what an assessment entails. Make sure you know what components to expect and what you will be asked to do for each different components of the assessment.
 3. Practice IQ tests.

How do you ace an assessment test? ›

Tips to Clear a Pre-Employment Assessment
 1. Research the Job Role.
 2. Identify the Industry and Domain.
 3. Speak to the Hiring Team.
 4. Use Mock Pre-Employment Tests.
 5. Check System Requirements.
 6. Stay Calm.
 7. Be Aware of Job Context in Your Answers.
 8. Read Questions Carefully.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Cheryll Lueilwitz

Last Updated:

Views: 5664

Rating: 4.3 / 5 (74 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Cheryll Lueilwitz

Birthday: 1997-12-23

Address: 4653 O'Kon Hill, Lake Juanstad, AR 65469

Phone: +494124489301

Job: Marketing Representative

Hobby: Reading, Ice skating, Foraging, BASE jumping, Hiking, Skateboarding, Kayaking

Introduction: My name is Cheryll Lueilwitz, I am a sparkling, clean, super, lucky, joyous, outstanding, lucky person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.